[You must be registered and logged in to see this link.]

Có thể xem đây
là phần hai của Thâm cung nội chiến, và cũng có thể xem à một phiên
bản Hong Kong của Nàng Dae Jang Kum khi bí mật chốn hậu cung được phơi
bày qua cuộc tranh giành quyền lực của những người phụ nữ sống đằng sau
chiếc ngai vàng của vua.

Bộ phim Cung tâm kế dài 30 tập, bối
cảnh xảy ra vào đời nhà Đường (Trung Quốc), nhân vật chính trong phim
là Lưu Tam Hảo (Xa Thi Mạn đóng), một cung nữ “tốt từ đầu xuống chân”.
Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung (Mễ Tuyết, Ngũ Vịnh Vy, Quan
Cúc Anh và Huệ Anh Hồng đóng) nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn leo
lên vị trí cao hơn nên ra sức tranh giành, dùng mọi thủ đoạn đe hèn nhất để triệt hạ nhau.
Không chịu nổi sự đè nén của tứ Thượng cung, cung nữ Diêu Kim Linh
(Dương Di đóng), bạn thân của Lưu Tâm Hảo đã dùng nhan sắc quyến rũ
hoàng thượng (Trần Hào đóng), may mắn được phong Quý phi, bắt đầu kế
hoạch trả thù. Vì cùng đem lòng yêu chàng thị vệ Cao Hiển Dương (Trịnh
Gia Dĩnh đóng) nên sau khi đổi đời, Diêu Kim Linh quay ngược lại hãm hại
cô bạn kim lan Lưu Tâm Hảo.

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 1 :[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 2 :[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 3 :[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 4 :[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 5 :[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 6 :[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 7 :[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 8 :[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 9 :[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 10:[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 12:[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 11 ( đã fix lỗi âm thanh)[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 13 ( đã fix )

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 14


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 15 (đã fix)

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 16

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 17

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 18

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 19

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 20

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 21

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 22

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 23

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]Tập 24

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]Tập 25

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 26


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 27

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 28

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 29

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 30 A


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Tập 30B


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 31A


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 31B - end

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]